Concertada Navarra. Más de mil trabajadores y trabajadoras contra el inmovilismo de Gimeno y las patronales.

Concertada Navarra. Más de mil trabajadores y trabajadoras contra el inmovilismo de Gimeno y las patronales.
El 15 de mayo, frente al Palacio de Navarra.

 

MÁS DE MIL DOCENTES Y PERSONAL NO DOCENTE RECLAMAMOS UNA NEGOCIACIÓN REAL Y QUE SE NOS TRATE DE OTRA MANERA

El trabajo conjunto de los sindicatos UGT, SEPNA-FSIE y LAB sigue adelante y logra sumar también a ELA para concentrar a docentes y personal de administración y servicios de "Centros e Ikastolas Concertadas de Navarra". En nuestra opinión, el inmovilismo y la nula voluntad de negociación del Consejero de Educación y del gobierno que lo sostiene en el cargo nos deja unicamente con la vía de la movilización.

UGT y el resto de sindicatos llevamos meses tratando de abrir espacios de negociación real con el Departamento, con las Patronales, e incluso, con la Presidenta del Gobierno de Navarra. Todas nuestras solicitudes o propuestas de contacto y negociación han sido bloqueadas o ignoradas una vez tras otra. Tampoco las reuniones mantenidas con los partidos con representación parlamentaria han supuesto ningún tipo de avance satisfactorio que permita llegar a definir propuestas de mejora realistas. El propio señor Gimeno se ocupó muy concienzudamente de cerrarnos esta vía guardándose el derecho a vetar cualquier propuesta que pudiéramos llevar a través de los partidos de gobierno. 

El éxito de la concentración nos da fuerza, pero nos deja un sabor agridulce porque subraya el inmenso fracaso del señor Gimeno en la forma de gestionar la relación con nuestro colectivo. Es indignante comprobar que el Departamento de Educación, las patronales y el propio Gobierno de Navarra llenan sus agendas con visitas a empresas e instituciones de todo tipo y, por contra, no encuentran un momento para sentarse y negociar con la representación de estas plantillas, dando la espalda a las personas que trabajamos cada día atendiendo las plazas escolares de los niños, niñas y jóvenes de Navarra.

Un salario real inferior, más horas de clase y ningún recurso para atender a la escolarización sobrevenida.

Es imprescindible recordar a la sociedad y al señor Gimeno que las personas trabajadoras de "Centros e Ikastolas Concertadas de Navarra" tenemos un salario neto inferior que el señalado habitualmente debido a que no es cierto que exista una homologación real. Para colmo, tal y como sucede, por ejemplo, en Educación Secundaria (ESO), impartimos hasta un 27% más de horas de clase que en otros centros. Algo así supone que, con menos personal, atendemos a más alumnado e impartimos más clases.

De algo así se aprovecha el Departamento de Educación para no pagar de la misma manera que hace con otro personal y recortar gastos a costa de las personas trabajadoras. Esa carga lectiva superior también supone un incremento de horas de preparación, de atención a familias y de diverso trabajo administrativo del que nadie suele hablar, agravado por la absoluta falta de recursos con la que los y las docentes y PAS hemos atendido a los casos de escolarización sobrevenida una vez comenzado el curso.

Es clamorosa la incomunicación y la falta de transparencia a la que nos están sometiendo este Departamento de Educación y las patronales cada vez que hemos solicitado información para aclarar estas y otras situaciones directamente relacionadas con nuestras condiciones laborales y con la posibilidad de abordar mejoras en las mismas.

Más honestidad con nuestro trabajo.

Llegado este momento, rechazamos las comunicaciones públicas manipuladoras e ideologizadas y valoramos muy negativamente la gestión que está realizando el consejero totalmente a espaldas de las personas que día a día atendemos al alumnado navarro. Negamos que pueda llamarse "progresista" la actividad de alguien que trata de esta manera a los trabajadores y las trabajadoras de un servicio público como es nuestro sistema educativo.

Reclamamos poder hablar y negociar, sentarnos con interlocutores a los que llevar, con franqueza, los aciertos y las dificultades que viven las personas que trabajamos en las aulas. Exigimos trasparencia en las cifras que se manejan referidas al gasto realizado en la partida de "Personal de Centros e Ikastolas Concertadas de Navarra" Pedimos que se de información de forma honesta sobre esas cifras y sobre nuestro trabajo para terminar con esa indiferencia ofensiva o con las medias verdades realizadas contra quien no merece un trato asi. Negociar es ya urgente. 

 

MILA IRAKASLE BAINO GEHIAGOK ETA IRAKASLE EZ DIREN LANGILEEK BENETAKO NEGOZIAZIOA ESKATZEN DUGU

UGT, SEPNA-FSIE eta LAB sindikatuen elkarlanak aurrera jarraitzen du eta ELA ere batzea lortu du, "Nafarroako Itunpeko Ikastegi eta Ikastoletako" irakasleak eta administrazio eta zerbitzuetako langileak biltzeko. Gure ustez, Hezkuntzako kontseilariaren eta karguan eusten duen gobernuaren immobilismoak eta negoziatzeko borondate ezak mobilizazioaren bidearekin bakarrik uzten gaitu.

UGTk eta gainerako sindikatuek hilabeteak daramatzagu Departamentuarekin, patronalekin eta Nafarroako Gobernuko lehendakariarekin benetako negoziazio-guneak ireki nahian. Gure harremanetarako eta negoziaziorako eskaera edo proposamen guztiak blokeatu edo baztertu egin dira behin eta berriz. Legebiltzarrean ordezkaritza duten alderdiekin izandako bilerek ere ez dute aurrerapen egokirik ekarri, hobekuntza-proposamen errealistak definitzeko. Gimeno jauna bera arduratu zen, zehatz-mehatz, bide hori ixteaz, gobernu-alderdien bitartez egin genezakeen proposamen orori betoa jartzeko eskubidea gordetuz.

Kontzentrazioaren arrakastak indarra ematen digu, baina zapore gazi-gozoa uzten digu, Gimeno jaunak gure kolektiboarekiko harremana kudeatzeko moduan izandako porrot izugarria azpimarratzen baitu. Lotsagarria da ikustea Hezkuntza Departamentuak, patronalek eta Nafarroako Gobernuak berak beren agendak betetzen dituztela mota guztietako enpresa eta erakundeak bisitatuz, eta, aldiz, ez dute une bat aurkitzen langile horien ordezkariekin eseri eta negoziatzeko, egunero Nafarroako haur eta gazteen plazak zaintzen lan egiten dugun pertsonei bizkarra emanez.

Soldata erreal txikiagoa, eskola-ordu gehiago eta sortutako eskolatzeari erantzuteko baliabiderik ez.

Ezinbestekoa da gizarteari eta Gimeno jaunari gogoraraztea "Nafarroako Itunpeko Ikastetxe eta Ikastoletako" langileok normalean adierazitakoa baino soldata txikiagoa dugula, ez baita egia benetako homologaziorik dagoenik. Gainera, Bigarren Hezkuntzan (DBH) gertatzen den bezala, beste ikastetxe batzuetan baino % 27 eskola ordu gehiago ematen ditugu. Horrek esan nahi du, langile gutxiagorekin, ikasle gehiagori arreta ematen diogula eta ikasteko materia gehiago ematen ditugula.

Hezkuntza Saila horretaz baliatzen da beste langile batzuekin egiten duen bezala ez ordaintzeko eta langileen kontura gastuak murrizteko. Irakastordu gehiago izateak esan nahi du, halaber, prestakuntza-orduak, familiei arreta emateko orduak eta administrazio-lan ugari gehitu behar direla, eta inork ez du horri buruz hitz egin ohi. Are larriagoa da, gainera, irakasleok eta AZLek baliabide gutxi izan ditugulako ikasturtea hasi ondoren eskolatutako kasuei erantzuteko.

Deigarria da Hezkuntza Saila eta patronalak inkomunikatuta egotea eta gardentasunik ez izatea gure lan-baldintzekin eta egoera horietan hobekuntzak egiteko aukerarekin zuzenean lotutako egoera horiek eta beste batzuk argitzeko informazioa eskatu dugun bakoitzean.

Zintzotasun gehiago gure lanarekin.

Une honetan, komunikazio publiko manipulatzaile eta ideologizatuei uko egiten diegu, eta oso balorazio negatiboa egiten dugu kontseilaria egiten ari den kudeaketaz, egunez egun Nafarroako ikasleei arreta ematen diegun pertsonen bizkar. Ukatu egiten dugu "aurrerakoi" deitzea gure hezkuntza-sistema bezalako zerbitzu publiko bateko langileak horrela tratatzen dituen norbaiten jarduerari.

Hitz egin eta negoziatu ahal izatea eskatzen dugu, solaskideekin esertzea, ikasgeletan lan egiten dugun pertsonek bizi dituzten zailtasunak eta asmatzeak argi eta garbi eramateko. Gardentasuna eskatzen dugu "Nafarroako Itunpeko Ikastetxe eta Ikastoletako langileak" partidan egindako gastuari buruz erabiltzen diren zifretan. Zifra horiei eta gure lanari buruzko informazio zintzoa eskatzen dugu, axolagabekeria iraingarri horrekin edo horrelako tratua merezi ez duenaren aurka egindako erdi egiekin amaitzeko. Negoziatzea premiazkoa da.

 

 

Acciones anteriores.

MAYORITARIA CONCENTRACIÓN SINDICAL CONTRA LA GESTIÓN DE GIMENO Y EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Viernes, 26 de abril de 2024

Mediante una concentración pública ante el Parlamento de Navarra nos hemos concentrado con el objetivo de conseguir una negociación real y efectiva ante la actitud "indigna" del Consejero de Educación.
 

20240426concentraParlamento01

CONCENTRACIÓN DE REPRESENTANTES DEL PERSONAL DE LOS CENTROS POR UGT, SEPNA Y LAB

Lunes, 22 de abril de 2024

Mediante una concentración pública ante el Departamento y la Patronal, la mayoría sindical de los centros con concierto educativo comenzamos la semana movilizándonos con el objetivo de conseguir una negociación real y efectiva.
 
Los sindicatos SEPNA-FSIE, UGT y LAB ante la próxima finalización del Acuerdo que regula las condiciones laborales de las personas trabajadoras en los centros con concierto educativo de Navarra, queremos mostrar nuestro malestar y preocupación ante la falta de voluntad negociadora por parte del Departamento de Educación y las Patronales del sector.
 
20240423 01concentra

Nos encontramos ante una compleja situación sin dotación presupuestaria para mejorar el Acuerdo, y sin un marco de negociación real a pesar de habernos reunido por separado con el Departamento de Educación y las Patronales del sector.

Consideramos imprescindible conseguir mejoras que dignifiquen la labor de los y las profesionales, mejoras que directamente van a repercutir en la calidad del servicio educativo navarro.

Estas son algunas de las medidas que reivindicamos:

-Ultraactividad que aporte algo de estabilidad a este sector.

-Reducción de jornada lectiva por edad a los 57 y a los 59 años.

-Acceso a la formación en igualdad de condiciones que nuestros/as compañeros/as de la Enseñanza Pública.

-Pago delegado del PAS (personal de administración y servicios).

-Terminar con la discrtiminación salarial y de jornada sufrida por algunos puestos de trabajo:personal de orientación, logopedia, personas cuidadoras, personal del primer ciclo de la ESO, personal de segundo ciclo de la ESO y Bachillerato

-Mejorar la gestión de las sustituciones para dar una mejor atención al alumnado.

-Dotación de recursos real para atender a la matrícula sobrevenida que llega una vez iniciado el curso y que colleva apoyos educativos específicos en no pocos casos.

-Acuerdo de mantenimiento de empleo para recolocar a personas que pierdan su puesto de trabajo por cierre de aulas.

Lamentamos el inmovilismo y la poca voluntad por parte de las Patronales y Administración para mejorar las condiciones de las/os trabajadoras/es de la Enseñanza Concertada e Ikastolas de Navarra.

Seguimos apostando por una negociación conjunta y efectiva con el Departamento y Patronales. Si la situación no cambia, los sindicatos SEPNA-FSIE, UGT y LAB continuaremos con otras movilizaciones u otras acciones por nuestra parte. 

 

 20240423 02concentra

 
 
 
 

CONCENTRACIÓN DE UGT, SEPNA Y LAB

 Lunes, 25 de marzo de 2024

Ante el Departamento de Educación y ante la patronal. 

Movilizarnos. No hay otro camino para las personas trabajadoras de centros con concierto educativo de Navarra que reclamamos poder negociar para lograr un trato digno y un reconocimiento justo por la labor que realizamos con nuestro alumnado.

Los sindicatos SEPNA-FSIE, UGT y LAB ante la próxima finalización del Acuerdo que regula las condiciones laborales de las personas trabajadoras en los centros con concierto educativo de Navarra, queremos mostrar nuestro malestar y preocupación ante la falta de voluntad negociadora por parte del Departamento de Educación y las Patronales del sector.

Nos encontramos ante una compleja situación sin dotación presupuestaria para mejorar el Acuerdo, y sin un marco de negociación real a pesar de habernos reunido con los partidos políticos con representación en el Parlamento, el Departamento y las Patronales del sector. 

20240325GralConcentracion

Consideramos imprescindible conseguir mejoras que dignifiquen la labor de los y las profesionales, mejoras que directamente van a repercutir en la calidad del servicio educativo navarro. 

Seguimos apostando por una negociación efectiva con el Departamento y Patronales sin descartar otras movilizaciones u otras acciones por nuestra parte.

 20240325concentraConcertada_3.jpg

 

 

 

volver arriba

  

EstabilizacionEPublicoNavarra icoAfiliateSpUgtNavarra OPEsklick BannerFormacion bannerIgualdad Banner01JovenRUGE BannerCabSolicitaAyuda KitLaboral TrabajarEnLoPublicoBanner

Conocenos

Sectores

Personas trabajadoras

Enlaces de Interés

Siguenos

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".